Marketing Automation -

Tự động hóa marketing 

Đưa doanh nghiệp vào chế độ tự động.


ĐĂNG KÝ NGAY

 Miễn phí trọn đời phần mềm 

 Không giới hạn số người sử dụng  

 

Tạo chiến dịch marketing tự động & có mục tiêu cụ thể

Tự động hóa quy trình làm việc và mở rộng quy mô kinh doanh.

Phân khúc cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng để gửi đúng thông tin đến đúng người vào đúng thời điểm. Thiết lập quy trình marketing nâng cao tập trung vào khách hàng tiềm năng và nuôi dưỡng nguồn khách tiềm năng hiệu quả thông qua phễu bán hàng, 24/7.

Thiết kế
hành trình khách hàng khép kín và tinh tế

Dễ dàng tùy chỉnh quy trình công việc nhờ giao diện trực quan.

Tạo một chiến dịch nhiều giai đoạn với một số đường dẫn đơn giản như các chiến dịch hai bước. Thêm tác vụ mới và chọn thời điểm kích hoạt trực tiếp trên quy trình công việc.Thiết kế chiến dịch email hấp dẫn
chỉ trong vài phút

Có toàn quyền kiểm soát nội dung và bố cục email của bạn nhờ giao diện tính năng kéo & thả trực quan và dễ sử dụng.
Sử dụng các khối dựng được xác định trước để tạo đoạn văn, lời kêu gọi hành động hoặc hình ảnh mà không cần chạm vào bất kỳ dòng mã nào.Không chỉ tự động hóa email

Kích hoạt mọi tác vụ cần thiết để đơn giản quy trình làm việc.

Tạo hành trình khách hàng trọn vẹn và sử dụng quy trình công việc để tự động hóa các tác vụ như thúc đẩy khách hàng tiềm năng trong phễu bán hàng, giao những khách hàng triển vọng cho nhóm kinh doanh, cập nhật hồ sơ và hơn thế nữa.

Sử dụng tác vụ nếu/thì để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau khi email được mở, click hoặc trả lời.


Hệ thống quản lý lead hiệu quả

Áp dụng phương pháp tiếp cận tích hợp để tạo, nuôi dưỡng và chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng.

 

Tạo lead

Tạo lead thông qua Daisanerp Trang WebDaisanerp Marketing qua Email và DaisanerpSự kiện.Đánh giá lead

Trong Daisanerp CRM, chấm điểm lead theo tiêu chí nhân khẩu học & hành vi và giao những lead tiềm năng nhất cho đội ngũ bán hàng.
Nuôi dưỡng lead

Phân khúc lead chất lượng thấp theo mục tiêu & mối quan tâm và tiếp cận họ thông qua các chiến dịch nuôi dưỡng lead phù hợp.Tự động hóa quy trình kinh doanh của mọi phòng ban

Công cụ marketing vượt bậc.


 Kế toán

Tự động thu thập và phân bổ chi phí hàng về kho, cập nhật vào giá vốn từng sản phẩm và giá trị kho hàng. 

Tìm hiểu Ứng dụng kế toán Daisanerp Accounting  Mua hàng

Đồng bộ thông tin NCC, giá cả, thời gian giao hàng. Tự động tạo đề xuất mua hàng khi cần cung ứng. 

Tìm hiểu Phần mềm mua hàng Daisanerp Purchase  Bán hàng

 Cung cấp thông tin về hàng bán chạy, số lượng bán ra trong các giai đoạn, hỗ trợ lên kế hoạch cung ứng.

Tìm hiểu Phần mềm bán hàng  Daisanerp Sales  Hàng tồn kho

Kiểm soát hoạt động kho, đồng bộ dữ liệu, củng cố lệnh cung ứng khi cần thiết.                            

Tìm hiểu Phần mềm quản lý kho Daisanerp MRP Trải nghiệm ngay ONE APP Daisanerp Marketing Automation hoàn toàn miễn phí!
Ứng dụng ngay để doanh nghiệp bạn tăng trưởng vượt bậc

    Đăng ký ngay