Accounting - Tự động hóa toàn bộ nghiệp vụ Kế toán

Tự động hóa toàn bộ nghiệp vụ kế toán với Accounting . Hỗ trợ công tác hoạch định hiệu quả. Kiểm soát số liệu xuyên suốt quy trình vận hành, minh bạch, chính xác theo thời gian thực.

ĐĂNG KÝ NGAY

 Miễn phí trọn đời phần mềm Accounting

 Không giới hạn số người sử dụng  

Tự động hóa toàn bộ nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp.

Kiểm soát số liệu xuyên suốt theo thời gian thực.

Tuân thủ nguyên lý và chuẩn mực kế toán đa quốc gia.

Dự báo dòng tiền, hoạch định tài chính doanh nghiệp hiệu quả.

Cung cấp bức tranh tổng thể về tài chính doanh nghiệp

Giao diện thông minh, hiển thị đầy đủ thông tin cần thiết về nghiệp vụ kế toán như: Sổ cái, công nợ, hóa đơn, các giao dịch ngân hàng v.v ngay khi vừa truy cập.


Tự động hóa hoạt động Kế toán trong doanh nghiệp

Thiết lập các quy tắc định khoản tự động theo từng quy trình, giảm thiểu sai sót do dữ liệu nhập nhiều khâu, nhiều người, hỗ trợ tăng tốc cho quá trình xử lý dữ liệu và chính xác tuyệt đối.

Làm việc cộng tác, dữ liệu được nhập một lần duy nhất từ khi phát sinh nghiệp vụ, xuyên suốt quy trình hạch toán, đảm bảo tính chính xác và dễ dàng truy xuất nguồn gốc dữ liệu tại bất kỳ thời điểm nào.

Hệ thống tự động nhận diện, đối chiếu và đề xuất các khoản đối soát.

Công cụ lọc, tìm kiếm thông minh giúp nhanh chóng tìm kiếm thông tin kế toán theo đa tiêu chí.

Hệ thống báo cáo tự động, tức thời giúp Nhà Quản trị nắm bắt số liệu chính xác mà không phụ thuộc vào nhân viên.

 

DaisanErp Accounting - Cung cấp bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính của doanh nghiệp


30 ngày dùng thử miễn phí

Tích hợp đầy đủ với các Ứng dụng Viindoo khác

 Bán hàng

Quản lý báo giá, đơn bán, hóa đơn, tồn kho và thanh toán khách hàng.

Tìm hiểu Ứng dụng bán hàng >


 Điểm bán lẻ

Dễ dàng tạo hóa đơn từ giao dịch tại các Điểm bán hàng tới Viindoo Kế toán.

Tìm hiểu Ứng dụng điểm bán lẻ >


 Kho vận

Kiểm soát hoạt động kho vận, tự động đặt lệnh tái cung ứng khi cần thiết.

Tìm hiểu Ứng dụng kho vận  >


 Chi tiêu

Quản lý chi phí, cải thiện quy trình phê duyệt & theo dõi chi tiêu của công ty.

Tìm hiểu Ứng dụng chi tiêu >


Khám phá DaisanErp -    Giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp

Tài liệu hướng dẫn Phần mềm Kế toán Daisanerp