Phần mềm quản lý chi phí Daisanerp

Daisanerp Expenses   cho phép số hóa, yêu cầu, phê duyệt và quản lý chi phí của nhân viên thay vì các thủ tục giấy tờ phức tạp. Dữ liệu được lưu, theo dõi và tóm tắt với các báo cáo thông minh.

ĐĂNG KÝ NGAY

 Miễn phí trọn đời phần mềm 

 Không giới hạn số người sử dụng  

Số hóa dữ liệu chi phí của nhân viên và quy trình phê duyệt với Daisanerp Expenses

Loại bỏ quy trình phê duyệt phức tạp, không kiểm soát được.

Quản lý mọi chi phí liên quan đến nhân viên như chi phí đi lại, chi phí cho các tiện ích văn phòng, v.v.

Giảm quy trình quản lý thủ công, tăng tốc độ xử lý và độ chính xác.

Cảnh báo tự động giúp người dùng nhận thông tin kịp thời và chính xác   trong vai trò cụ thể của họ.

Ghi lại lịch sử chỉnh sửa, thảo luận, phê duyệt của từng cấp quản lý.

Dữ liệu tổng hợp giúp nhà quản lý có đủ thông tin để phân bổ nguồn lực tài chính.


 Các tính năng chính của Daisanerp Expenses

Quản lý chi phí không cần giấy tờ 

  • Tạo tờ khai chi phí với một vài bước đơn giản. Đính kèm hóa đơn, chứng từ  để hậu kiểm, đối chiếu.

  • Ghi nhận chi phí mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị với  chức năng Tạo chi phí từ email đến  với tệp đính kèm tương ứng.

  • Tạo báo cáo chi phí  cho các khoản chi có cùng mục đích, hỗ trợ quản lý chi phí khoa học.

Tự động hạch toán và đối chiếu dễ dàng

 

  • Tích hợp trực tiếp với Daisanerp Accounting , tự động tạo các mục nhập chi phí. Bộ phận Kế toán có thể theo dõi nguồn gốc của bút toán chi phí xem liên quan đến nhân viên nào, đối tác nào lập hóa đơn…

  • Tích hợp với Daisanerp Sales , hỗ trợ tạo lại hóa đơn trực tiếp từ đơn hàng để gửi cho khách hàng.

  • Tích hợp với Daisanerp Tạm ứng nhân viên , giúp bạn đối chiếu giữa tạm ứng nhân viên và chi phí nhân viên.


Báo cáo Chi phí chính xác, tức thời và đa chiều


  • Tự động tổng hợp tất cả báo cáo chi phí của bạn cũng như của cấp dưới với nhiều tiêu chí, cung cấp cái nhìn toàn diện về chi phí của tổ chức bạn.

  • Hiển thị các báo cáo trực quan với bảng tổng hợp động hoặc biểu đồ thanh/hình tròn/đường.


Tích hợp đầy đủ với các ứng dụng khác  

 Hóa đơn

 Từ báo cáo chi phí đến hóa đơn kế toán trong một vài bước.

Khám phá ứng dụng Hóa đơn 

 Người lao động

 Chia sẻ quyền xác thực chi phí của nhân viên trước khi gửi đến tệp kế toán.

Khám phá ứng dụng Nhân viên 

 Tạm ứng nhân viên

Nhanh chóng tạo và phê duyệt yêu cầu tạm ứng của nhân viên.

Khám phá ứng dụng Tạm ứng cho Nhân viên  

 Kế toán

Ghi lại các chi phí của công ty và nhân viên, tự động hạch toán và thanh toán cho hóa đơn.

Khám phá ứng dụng Kế toán  

Trải nghiệm ngay ONE APP Daisanerp Expenses hoàn toàn miễn phí!
Nâng cao hiệu quả quản lý quan hệ khách hàng cho doanh nghiệp

Đăng ký ngay