Daisanerp Appraisals

Tạo đánh giá trong vài phút và xem xét hiệu suất của nhân viên.   

 

ĐĂNG KÝ NGAY

 Miễn phí trọn đời phần mềm 

 Không giới hạn số người sử dụng  

Thiết lập đánh giá nhân viên định kỳ

Củng cố nguồn tài sản cốt lõi của công ty: nhân viên


Duy trì chính sách khích lệ trong công ty bạn bằng cách định kỳ đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên. Định kỳ đánh giá nguồn nhân lực để đem lại quyền lợi cho nhân viên cũng như tổ chức của bạn, dù là doanh nghiệp nhỏ hay tập đoàn lớn.

 

Theo dõi dễ dàng


 

Chế độ xem lịch rõ ràng

 

 

Xuất câu trả lời

 

Xem rõ trạng thái đánh giá của từng nhân viên hoặc cả công ty

Theo dõi các đánh giá sắp tới và gửi thư nhắc nhở tới người nhận

Biến các đánh giá thành dạng PDF in được.

Xây dựng cách thức đánh giá phù hợp

Đặt đúng câu hỏi và thu thập thông tin cần thiết

Tạo cuộc khảo sát thích hợp để thu thập câu trả lời của nhân viên bạn. Chuẩn bị biểu mẫu riêng của bạn hoặc lựa chọn từ các biểu mẫu hiện có. Quản lý một số loại đánh giá: từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, tự đánh giá và đánh giá cuối cùng của quản lý. Cho phép nhân viên tự tạo các đánh giá để gửi cho cấp dưới, nhân viên mới, cũng như quản lý.


Thiết kế khảo sát của riêng bạn

Sử dụng biểu mẫu hoặc tự tạo mẫu theo cách riêng       

Tạo các khảo sát riêng của bạn để thu thập thông tin và/hoặc ý kiến quan trọng từ nhân viên của bạn. Nhanh chóng thêm các câu hỏi, chỉnh sửa các trang và soạn thảo một khảo sát hữu ích, bằng cách sử dụng các biểu mẫu tích hợp tuyệt vời hoặc tạo thiết kế riêng của bạn từ đầu. Chuyển các khảo sát hiện có thành biểu mẫu để sử dụng và chỉnh sửa sau. Rà soát lại khảo sát của bạn trước khi công bố: yêu cầu các quản lý, giám sát viên hoặc nhân viên khác đánh giá và cho phép họ thêm ý kiến nhận xét vào trước khi hoàn thành bản khảo sát. Thậm chí bạn có thể tạo một vài khảo sát cho từng bước đánh giá để gửi cho những người khác nhau.Tự động hóa quá trình đánh giá

Đảm bảo các đánh giá theo đúng lịch trình                         

Tạo các kế hoạch đánh giá với lịch biểu rõ ràng để tự động tạo các yêu cầu phỏng vấn. Nêu rõ nhân viên, phòng ban hoặc cấp độ trong cấu trúc phân cấp có thể trả lời các khảo sát của bạn và cho phép quản lý đánh giá nội dung và hoàn thành khâu đánh giá.

 

Tích hợp đầy đủ với các Ứng dụng Daisanerp khác

 Bán hàng

Quản lý báo giá, đơn bán, hóa đơn, tồn kho và thanh toán khách hàng.

Tìm hiểu Ứng dụng bán hàng >


 Điểm bán lẻ

Dễ dàng tạo hóa đơn từ giao dịch tại các Điểm bán hàng tới Viindoo Kế toán.

Tìm hiểu   Ứng dụng điểm bán lẻ >


 Kho vận

Kiểm soát hoạt động kho vận, tự động đặt lệnh tái cung ứng khi cần thiết.

Tìm hiểu Ứng dụng kho vận  >


 Chi tiêu

Quản lý chi phí, cải thiện quy trình phê duyệt & theo dõi chi tiêu của công ty.

Tìm hiểu Ứng dụng chi tiêu >


Trải nghiệm ngay ONE APP Daisanerp Appraisals hoàn toàn miễn phí!
Nâng cao hiệu quả quản lý quan hệ khách hàng cho doanh nghiệp

Đăng ký ngay